Reductie fysieke belasting

Zeelandia, Zierikzee (NL)

Zeelandia, gespecialiseerd in bakkerij ingrediënten voor zowel brood als banket, is een internationale onderneming met een lokale vestiging in Zierikzee met 420 medewerkers. Uticon ondersteunt Zeelandia in het projectenprogramma ‘Reductie fysieke belasting’ met advies en engineering.
Logo Zeelandia
“Meerwaarde van Uticon aan dit project is de hands-on mentaliteit van de mensen. Het zijn dezelfde soort mensen als bij Zeelandia; doe maar normaal.”


Wim Cornelisse

Hoofd Engineering Zeelandia

Projectenprogramma

Wouter Rouwhorst, senior projectengineer Uticon: “Het elimineren van de fysieke belasting is het allerbeste, maar is niet altijd mogelijk. We hebben een inventarisatie uitgevoerd om inzichtelijk te krijgen waar welke volumes gehandeld worden. Organisatorische maatregelen om de fysieke belasting te reduceren zijn bijvoorbeeld: het anders inkopen van grondstoffen, het op een andere lijn produceren van bepaalde producten, daarna komt het automatiseren van processen en het elimineren van handmatige handelingen van het verpakken en palletiseren. Dit is alleen niet altijd mogelijk.”

Reductie van 80%

Wouter: “80% reductie van fysieke belasting is ook productgroep afhankelijk. Mijn opdracht is om oplossingen te zoeken voor de processen die te klein of te ingewikkeld zijn om te automatiseren.” Met 2500 verschillende grondstoffen en producten (verpakt in zakken en emmers) verspreid over vijf productiefaciliteiten, een grondstoffenmagazijn en een distributiecentrum zijn dit processen als orderpicken, afwegen en storten van grondstoffen en het palletiseren van producten. Oplossingen moeten gezocht worden in een combinatie van de aanpassing van de werkplek, aanpassing van de processen en het toepassen van tilhulpmiddelen."

Voldoende uitdaging in de toekomst

Wim: “De uitdaging in dit project zat in het creëren van draagvlak. Het werken met tilhulpen betekent vaak veranderingen in de werkprocessen en het wordt vaak niet stoer gevonden. Het is daarom van het grootste belang om alle belanghebbenden erbij te betrekken." Wouter: “Het resultaat van het projectenprogramma is naast een grote reductie in fysieke belasting ook ieders bewustwording met betrekking tot fysieke belasting en de plaats die dit heeft gekregen binnen de organisatie.” Wim: “Volgende stap is het nog onderdeel te laten worden van de projectstructuur.”

Bijdrage Uticon

Wim Cornelisse is programmamanager van de stuurgroep en houdt de realisatie van de projectdoelen in de gaten: “We hebben vijf jaar staan om het projectenprogramma te voltooien met een continue bezetting. De totale investering bedraagt zo’n 10 miljoen euro. Fysieke belasting mag niet meer tot uitval leiden. Om dit te realiseren vonden we het belangrijk dat Uticon van concept tot uitvoering betrokken is bij dit project. We proberen een reductie van 80% te realiseren.”

www.zeelandia.nl

Diensten

  • Advies

Expertises

  • Werktuigbouwkunde & procesinstallaties
  • Logistiek

Projectfases

  • Initiatief
  • Definitie
  • Ontwerp
  • Aanbesteding
  • Realisatie
  • Oplevering
  • Nazorg