Layout /routing analyse met het oog op social distancing

Publication date: 26 june 2020 17:47
Social distancing (1,5 m afstand) kan problemen opleveren in uw bedrijf. Dit is een risico, met kans op sluiting van uw bedrijf omwille van de gezondheid. Het kan zijn dat u nog niet precies weet óf en waar de social distancing wel of niet mogelijk is. Uiteraard wordt daarbij gedacht aan productieruimtes, maar ook in pauzeruimtes, omkleedvoorzieningen, laboratoria en kantoorruimtes is social distancing nodig.

afbeelding: layout tekeningen  social distancing

Wat kan Uticon betekenen?:

Uticon kan helpen met het helder en overzichtelijk in beeld brengen van de bestaande lay out inclusief werkplekken, looproutes en afstanden. Vaak zijn dergelijke lay out tekeningen niet of niet actueel voorhanden, terwijl dat in deze tijd zeker nodig is. Wij kunnen daarbij, indien nodig, de bestaande situatie opmeten met de inzet van een 3D scan.

Vervolgens kunnen concrete en duidelijke maatregelen voorgesteld worden om te kunnen voldoen aan richtlijnen. Denk hierbij aan:

  • Looproutes aangeven en instellen van eenrichtingsverkeer ;
  • Werkplekken aangeven met voorstel voor vloerbelijning;
  • Toegestaan aantal personen per ruimte vaststellen;
  • Niet ruimtelijke ingrepen, zoals aanpassen werktijden en/of protocollen.


Inzichtelijke en beknopte resultaten

Indien u gebruik maakt van onze dienstverlening ontvangt u na een routing/ zoning/ corona analyse van Uticon en duidelijk overzicht van de lay out  en routing, met een voorstel van maatregelen en eventueel enkele alternatieven om uw bedrijf coronaproof te maken. Dit ontvangt u in de vorm van inzichtelijke lay out tekeningen en eventueel een beknopt rapport.

Op basis van het voorstel kan de uitvoering gestart worden met eigen personeel of contractors.


Whitepaper

Heeft u meer interesse hoe ervoor kan worden gezorgd dat werknemers in de voedingsmiddelenindustrie hun werk efficiënt, veilig en goed kunnen blijven doen, zelfs met inachtneming van 'Social Distancing' of de zogenaamde 1,5 meter economie? Lees dan zeker de whitepaper 'Coronamaatregelen en social distancing in de voedingsmiddelenindustrie' .

Interesse in Uticon?

Wil je meer weten over advies- en ingenieursbureau Uticon? Vul het contactformulier in en wij zorgen ervoor dat er zo snel mogelijk contact met je wordt opgenomen.